RSS

SKBL2113

SKBL2113 – APLIKASI KOMPUTER DALAM KAJIAN LINGUISTIK

PENGENALAN

Kajian ini ialah kajian mengenai  Lima Aspek Bahasa  yang terdapat dapat displin Linguistik iaitu Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, dan  Pragmatik. Bidang  Fonologi ialah  bidang yang mengkaji  sebutan bahasa, morfologi merupakan bidang yang mengkaji pembentukan kata, sintaksis ialah bidang yang mengkaji pembentukan ayat,bidang semantik pula mengenai aspek makna seterusnya bidang pragmatik yang mana melihat kesesuaian sesuatu bahasa digunakan dalam sesuatu keadaan.  Disebabkan oleh bidang Linguistik boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang Linguistik, Pengkaji memilih dialek Cina Peranakan di Chetok, Pasir Mas Kelantan untuk melengkapkan lagi kajian pengkaji. Dialek tersebut dipilih kerana pengkaji berpendapat bahawa masyarakat Cina Peranakan Kelantan begitu unik dari segi bahasa dan kehidupan seharian mereka. Hal ini secara tidak langsung telah menarik minat pengkaji untuk mengkaji bahasa Cina Peranakan di Kelantan.  Responden telah dikenal pasti oleh pengkaji untuk membuat kajian ini ialah  penduduk asal iaitu salah seorang Cina Peranakan di Chetok, Pasir Mas Kelantan yang belajar di UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia). Beliau merupakan anak jati Cina Peranakan Chetok, Pasir Mas Kelantan yang tinggal di sana sejak lahir lagi.

Kajian Linguistik

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  •